پارچه ضد کرونا ساخته شد
یک شرکت خارجی با استفاده از موادی خاص در راستای تولید ماسک و لباسهای بیمارستانی، پارچه های ضد کرونا...
ادامه مطلب
کاربردهای جدید فناوری نانو در صنعت نساجی
فناوری نانو یک تکنولوژی میان‌رشته‌ای در حال رشد است که اغلب به‌عنوان یک انقلاب صنعتی جدید شناخته می‌شود....
ادامه مطلب
تولید منسوجات گرمازای هوشمند توسط محققان دانشگاه امیرکبیر
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آرش ناظم بوشهری مجری طرح «تولید منسوجات گرمازای...
ادامه مطلب
پارچه ضد کرونا ساخته شد
یک شرکت خارجی با استفاده از موادی خاص در راستای تولید ماسک و لباسهای بیمارستانی، پارچه های ضد کرونا...
ادامه مطلب
کاربردهای جدید فناوری نانو در صنعت نساجی
فناوری نانو یک تکنولوژی میان‌رشته‌ای در حال رشد است که اغلب به‌عنوان یک انقلاب صنعتی جدید شناخته می‌شود....
ادامه مطلب
تولید منسوجات گرمازای هوشمند توسط محققان دانشگاه امیرکبیر
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آرش ناظم بوشهری مجری طرح «تولید منسوجات گرمازای...
ادامه مطلب
خدمات گلشن رسالت